Referenssit - talotekniikka

Tutustu verkkokauppaamme tai ota yhteyttä

Talotekniikan kartoituksella 120-vuotiaan puutalon teknisten järjestelmien kunto saatiin dokumentoitua yksiin kansiin.

 

Kartoituksen laajuuden määrittely

Taloyhtiöstä lähestyttiin meitä hyvin perinteisellä syyllä; taloyhtiön talotekniikan kunnosta tai remonttitarpeista ei ollut ajantasaista tietoa. Tietoja oli ajan saatossa vaihdettu asukkaiden välillä, mutta esimerkiksi tehtyjä remontteja ei oltu dokumentoitu. Moni huoneisto oli ajan saatossa remontoitu. Taloyhtiön toiveiden mukaan kartoitus rajattiin koskemaan ns. kiinteistön omia järjestelmiä, eikä kartoitusta rajattu huoneistoihin ollenkaan. Kartoitus voidaan rajata esimerkiksi huoneistoihin, pelkkään sähköjärjestelmään, käyttövesi- ja viemärijärjestelmään tai ilmanvaihtoon. 

Kartoituksen aika

Kartoituksen kiinteä hinta sovittiin taloyhtiön kanssa etukäteen ja sille sovittiin ajankohta. Mikäli kartoitus ulottuisi myös huoneistoihin, näihin jaettaisiin tiedotteet ja toimintaohjeet. Nyt pääsyä huoneistoihin ei tarvittu vaan kartoitusta suoritettiin yleisissä tiloissa ja piha-alueilla. Kartoitus aloitettiin sähköjärjestelmästä ja selvisi nopeasti, että pääkeskus on käyttöikänsä päässä. Keskus oli iältään 50 vuotta, sen kansi ei ollut enää tiivis ja keskuksen sisään oli päässyt vettä. Itse keskukseen liittyviä puutteita oli lukuisia. Sähköjärjestelmään tehdyn laajan selvitystyön jälkeen työ jatkui käyttövesi- ja viemärijärjestelmän parissa. Järjestelmää oli saneerattu hyvin eri aikoina ja eri osissa. Taloyhtiö sai tietoonsa mm. kiinteistön päävesisulun sijainnin ja toimintaohjeet siihen liittyen. 

Raportin laadinta

Käynnin jälkeen kuvat ja huomiot koottiin raporttiin. Raporttiin liitettiin myös toimenpide-ehdotukset huomioiden korjaamiseksi sekä annettiin myös omia suosituksia. Taloyhtiölle annettiin erillisenä suosituksena talokirjan ja huoneistokäsikirjan käyttöönotto. Talokirjaan kootaan kaikki taloyhtiön talotekniikkaa koskevat huoltotiedot, korjaukset ja käynnit. Huoneistokäsikirja on asunnoissa säilytettävä kansio, johon kerätään taloyhtiön ja huoneiston yleiset asiat, ohjeet remontointiin sekä tiedonantoon. SW Energialla on valmis toimintamalli ja järjestelmä näiden käyttöönottoon.

Raportti kommentoitavaksi

Raportin valmistuttua se lähetettiin taloyhtiölle kommentoitavaksi. Tarkoitus raportilla on se, että taloyhtiö tulee tietoiseksi järjestelmien nykytilasta ja pystyy tarvittaessa kilpailuttamaan raportin avulla remontit. 

 

Haluatko meidät tekemään taloyhtiöösi nykytilan kartoituksen? Meidän kautta saat kaikenlaisten LVI- ja sähkötöiden lisäksi aurinkovoimalat. Ota yhteyttä!

Soita Verkkokauppa